Medezeggenschap


Basisschool De Doornick maakt deel uit van stichting De Linge. Op elke school binnen de stichting, maar ook op het niveau van de stichting worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven.

Leerkrachten en ouders hebben, als belangrijke betrokkenen, invloed op deze beslissingen, medezeggenschap. Binnen De Doornick is dit georganiseerd in de Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen en IKC’s van De Linge. Voor peuterspeelzaal Gijsje, gevestigd in De Doornick, is er een Cliëntenraad.

  • MR
  • Oudercommissie
  • GMR
  • Cliëntenraad Gijsje

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen:
notulen MR 29 sept. 2016
notulen MR 10 nov. 2016