IKC Raad de Doornick


                                                                                                                                                      

In de IKC-Raad zijn de medezeggenschapsraad van de basisschool en de oudercommissie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verenigd.

Deze beide organen blijven in hun juridische vorm bestaan. Medezeggenschap voor de IKC raad is geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ (WMS) en de ‘Wet Kinderopvang’ (WKO). Samen vergaderen leidt tot inzicht in thema’s die spelen in beide domeinen. In één overleg worden diverse onderwerpen besproken om zo de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar te versterken.

De IKC-Raad vergadert ca. 6 keer per jaar. De notulen zijn te raadplegen op de site van de Doornick evenals het jaarverslag.

U bent van harte welkom om als gast een vergadering bij te wonen. Stuur dan een mail naar ikcdoornick@delinge.nl

IKC-Raad groepsfoto                   

Leden van de IKC-Raad

1e rij van links naar rechts; Ada Wissing, José Melgers, Anoeska Cornelisse, Hanny Hendriks, Maria Huting

2e rij van links naar rechts; Annabel Klaassen, Yolanda Schriever, Ingrid Hendriks