Slide background

IKC De Doornick

Leuk dat u onze website bezoekt!

Heeft u interesse in onze school?

Graag laten we jullie tijdens een rondleiding

ons IKC De Doornick zien! 

Interesse? 

U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen 0481-421208

of een mail sturen naar ikcdoornick@delinge.nl .  

 

Jong geleerd is oud gedurfd …
De Doornick is een Integraal Kindcentrum. Vanaf 0 jaar kun je hier terecht. Er is dus geen spannend overstapmoment naar een vreemde basisschool. Integendeel, kinderen groeien hier op. En dat creëert veiligheid! En vanuit die veiligheid durven onze leerlingen naar buiten te treden. De eerste stappen voor gedurfde resultaten worden dus al heel jong gezet.
Eerst geven we kinderen de bagage die ze nodig hebben. Daarna mogen ze verder op ontdekking. Met een stevig fundament, voelen kinderen zich zekerder. De veilige geborgen schoolomgeving doet de rest …
We zijn samen TROTS op IKC De Doornick. De volgende uitgangspunten, nemen we hierin mee: talenten, respect, onderwijs, team, samen. Deze uitgangspunten houden we levendig in de volgende quotes:

T talenten ontwikkelen
R respect is een grondhouding
O onderwijs en opvang zijn de basis
T team moet het doen
S samen met elkaar en de omgeving

 

 

Aanmelden

Nieuws

Nieuwsbrief IKC de Doornick april 2024 Verslag OR nieuwsbrief 4
Lees verder
Jaarverslag IKC-raad 2023

Jaarverslag IKC-raad 2023

Jaarverslag IKC-raad 2023
Lees verder
Reglement oudercommissie 2024

Reglement oudercommissie 2024

Reglement oudercommissie 2024
Lees verder
Beleid veiligheid en gezondheid IKC De Doornick

Beleid veiligheid en gezondheid IKC De Doornick

20240318 Beleid veiligheid en gezondheid IKC De Doornick  
Lees verder
Nieuwsbrief 3 IKC De Doornick

Nieuwsbrief 3 IKC De Doornick

Nieuwsbrief 3 IKC De Doornick, 2023-2024
Lees verder
Meer nieuws

 

Link naar onze jaarkalender 2023-2024

Door op onderstaande link te klikken, komen jullie terecht op de jaarkalender van IKC de Doornick.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src

=ckqvk426l6j7jif8u2rq4vh0e8c%

40group.calendar.google.com

&ctz=Europe%2FAmsterdam

 

Quotes

 • Passie voor leren!

 • Het dagelijkse leren als bijzonder beleven

 • Onze waarden: eerlijkheid, rechtvaardigheid, levensvreugde, luisteren naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen en geven

 • Binnen onze school is plaats voor iedereen, ongeacht geloof of ras

 • We creëren een veilige, leerzame en uitdagende leef- en leeromgeving voor de kinderen vanuit ieders eigen mogelijkheden en kwaliteiten

 • Wij stemmen ons onderwijs af op de leerbehoefte van ieder kind en geven hem of haar de kennis en vaardigheden mee voor de 21e eeuw

 • Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie door onder meer driehoeksgesprekken tussen kind, ouder en leerkracht

 • Hoe meer woorden een kind kent, hoe sneller hij leest en hoe meer zin hij heeft om ook in zijn vrije tijd te lezen.

 • Hoe meer kinderen thuis worden voorgelezen en met ouders praten over dagelijkse gebeurtenissen, hoe beter hun schooltaalvaardigheid.

 • 42 procent van de Nederlandse kinderen leest thuis niet. Dat is veel in vergelijking met het buitenland, waar gemiddeld 32 procent van de kinderen nooit thuis leest.

 • Kinderen die op driejarig leeftijd dagelijks worden voorgelezen, scoren na twee jaar hoger op taal en rekenen dan leeftijdsgenootjes die niet werden voorgelezen. Zij lopen ook voor op sociaal, emotioneel, fysiek en creatief gebied.