IKC Raad de Doornick


 Denk mee met het IKC!

Vind je het als ouder leuk om mee te denken, te praten én te beslissen over zaken die met school en opvang te maken hebben? Dan ben je welkom in de IKC-Raad. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen als personeel van de school.

In de IKC-Raad zijn de medezeggenschapsraad van de basisschool en de oudercommissie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verenigd. Er is dus niet meer enkel school of enkel opvang. We zijn één IKC en daarom vergaderen we samen. Wel met speciale regels voor beide onderdelen. Omdat we te maken hebben met verschillende wetgeving. De leden geven instemming of advies ten aanzien van beleid over financiën, personeelsbeleid, nieuw- of verbouw. We zijn verbindend en daadkrachtig. We adviseren, laten positief kritisch tegengeluid horen wanneer nodig en ondernemen actie om het ICK verder te brengen.

Het is mogelijk om vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Stuur een mailtje naar ikcdoornick@delinge.nl
Wil je meer weten? Bekijk dan dit filmpje van 3 minuten. Een IKC dat staat als een huis.

https://www.youtube.com/watch?v=29J9xFpALmQ

 

Hoe groter de woorden, hoe belangrijker de IKC-Raad het vindt.

 

Van links naar rechts:

Maria Huting (leerkracht);Marieke Hendriks (ouder) ; Simone Wannet (directeur a.i.); Ingrid Witjes (ouder); Caroline Vermeer (leerkracht).

Fotocollage ICK Raad

 

Notulen

Notulen IKC Raad de Doornick 11-06-2022

Jaarverslag IKC-Raad 2021

Notulen 16-06-2021 IKC-raad

Notulen 03-06-2021 IKC-raad

Notulen 22-04-2021 IKC-raad

Jaarverslag IKC-Raad

Notulen 13-01-2021 IKC-raad

Notulen 10-09-2020 IKC-raad

Notulen 10-02-2020 IKC-raad

Notulen 12-12-2019 IKC-Raad

Notulen 23-10-2019 IKC-Raad

Notulen 05-09-2019 IKC-Raad

Notulen 14-03-2019 medezeggenschapsraad de Doornick

Notulen 29-11-2018 medezeggenschapsraad de Doornick

Please activate some Widgets.