IKC Raad de Doornick


 Denk mee met het IKC!

Vind je het als ouder leuk om mee te denken, te praten én te beslissen over zaken die met school en opvang te maken hebben? Dan ben je welkom in de IKC-Raad. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen als personeel van de school.

In de IKC-Raad zijn de medezeggenschapsraad van de basisschool en de oudercommissie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verenigd. Er is dus niet meer enkel school of enkel opvang. We zijn één IKC en daarom vergaderen we samen. Wel met speciale regels voor beide onderdelen. Omdat we te maken hebben met verschillende wetgeving. De leden geven instemming of advies ten aanzien van beleid over financiën, personeelsbeleid, nieuw- of verbouw. We zijn verbindend en daadkrachtig. We adviseren, laten positief kritisch tegengeluid horen wanneer nodig en ondernemen actie om het ICK verder te brengen.

Het is mogelijk om vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Stuur een mailtje naar ikcraaddoornick@delinge.nl
Wil je meer weten? Bekijk dan dit filmpje van 3 minuten. Een IKC dat staat als een huis.

https://www.youtube.com/watch?v=29J9xFpALmQ

 

Hoe groter de woorden, hoe belangrijker de IKC-Raad het vindt.

 

Van links naar rechts:

Maria Huting (leerkracht);Marieke Hendriks (ouder) ;  Ingrid Witjes (ouder); Caroline Vermeer (leerkracht).

Fotocollage ICK Raad

 

Notulen

Agenda IKC Raad De Doornick 27 september 2022.docx

Notulen IKC Raad De Doornick 16 november 2022.docx

Jaarverslag 2022 IKC raad

Notulen IKC Raad De Doornick 19 januari.docx

Agenda IKC Raad De Doornick 30 mei.docx

Notulen IKC Raad De Doornick 21 maart

Agenda IKC Raad De Doornick juni .docx

Notulen IKC Raad De Doornick 30 mei.docx

Notulen IKC-raad 16 november 2023 .docx

Jaarverslag IKC-raad 2023

 

 

Please activate some Widgets.