IKC Raad de Doornick


IKC-Raad                                                                                                                                                  

In de IKC-Raad zijn de medezeggenschapsraad van de basisschool en de oudercommissie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verenigd.

Deze beide organen blijven in hun juridische vorm bestaan. Medezeggenschap voor de IKC raad is geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ (WMS) en de ‘Wet Kinderopvang’ (WKO). Samen vergaderen leidt tot inzicht in thema’s die spelen in beide domeinen. In één overleg worden diverse onderwerpen besproken om zo de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar te versterken.

De IKC-Raad vergadert ca. 6 keer per jaar. De notulen zijn te raadplegen onderaan deze pagina van de Doornick evenals het jaarverslag.

U bent van harte welkom om als gast een vergadering bij te wonen. Stuur dan een mail naar ikcdoornick@delinge.nl

 

Leden van de IKC-Raad

Annabel Klaassen(secretaris), Ingrid Hendriks(voorzitter),

José Castermans(notulist), Jet Buurman

Anita Bouwmeister, Caroline Vermeer, Maria Huting.

 

Notulen

Jaarverslag IKC-Raad 2021

Notulen 16-06-2021 IKC-raad

Notulen 03-06-2021 IKC-raad

Notulen 22-04-2021 IKC-raad

Jaarverslag IKC-Raad

Notulen 13-01-2021 IKC-raad

Notulen 10-09-2020 IKC-raad

Notulen 10-02-2020 IKC-raad

Notulen 12-12-2019 IKC-Raad

Notulen 23-10-2019 IKC-Raad

Notulen 05-09-2019 IKC-Raad

Notulen 14-03-2019 medezeggenschapsraad de Doornick

Notulen 29-11-2018 medezeggenschapsraad de Doornick

Please activate some Widgets.