De Centrale Lingeraad (CLR)


Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad (CLR) actief, een medezeggenschapsorgaan voor alle scholen en IKC’s van De Linge waarin kinderopvang (in de vorm van de Centrale Ouder Commissie) én onderwijs zijn vertegenwoordigd . Met andere woorden: de oudercommissies van de diverse locaties zijn vertegenwoordigd in de CLR. De CLR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begrotingen (kinderopvang en onderwijs), het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de CLR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Als u een vraag heeft of bepaalde onderwerpen of ideeën wilt inbrengen, neem dan contact op met de IKC-raad. Dit kan via ikcdoornick@delinge.nl

Meer informatie over de Centrale Lingeraad vindt u hier.

Please activate some Widgets.