Kinderopvang


Wij bieden kinderopvang op maat aan, voor kinderen van tien weken tot 4 jaar. Bij de kinderopvang kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderopvang én peutergroep

Daarnaast vinden wij het belangrijk om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters voor een goede start op de basisschool. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod op de peutergroep. U heeft hierdoor de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

Flexibele opvang

De Linge werkt met een team van deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Wij bieden kinderopvang aan die aansluit bij wat uw baby of kind nodig heeft en wil leren, maar ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisselende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen.

Meer informatie

Daarnaast kunt u meer lezen over kinder- en peuteropvang op de website van De Linge.

211105-0038 Definitief Inspectierapport KDV Gijsje, Doornenburg

Please activate some Widgets.