De Ouderraad


Informatie Ouderraad Basisschool de Doornick

Doelstelling

De doelstelling van de ouderraad van basisschool “De Doornick” is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. De financiële ondersteuning om deze doelstelling te behalen komt uit de eigen bijdrage van de ouders. De ouderraad is een vereniging. Omdat de ouders ouderbijdrage betalen zijn zij lid van deze vereniging en hebben zij dus ook inspraak. Eén maal per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden, waar de leden voor uitgenodigd worden. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We hebben een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Door Wie

De ouderraad telt op dit moment 12 actieve ouders die de taken uitvoeren. Er wordt gemiddeld 7 maal per schooljaar vergaderd door de ouderraad. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen voor activiteiten die per werkgroep vergaderen. De frequentie is zo hoog als men nodig vindt. De directeur is aanwezig tijdens de ouderraad vergaderingen. Indien zij verhindert is vindt er overleg/overdracht plaats met de voorzitter van de ouderraad.

Wat doen we

Als taak heeft de ouderraad “het organiseren van activiteiten die geen deel uitmaken van het lesprogramma”. Deze activiteiten zijn:

  • Kermis
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaas
  • Kerstviering/ kerstmarkt
  • Carnaval
  • Pasen/sponsorloop
  • Open ochtend/info avond
  • Laatste Schoolweek
  • Sport- en Speldag
  • Afscheid en Kamp groep 8

In de voorbereidingen voor deze activiteiten worden altijd leden uit het team betrokken en wordt er zoveel mogelijk richting het lesprogramma gedacht.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig, echter gaan wij er bij de begroting vanuit dat alle ouders mee betalen. Alle kinderen nemen immers deel aan de eerder genoemde activiteiten. De ouderbijdrage wordt dan ook gebruikt voor deze activiteiten. Restitutie is niet mogelijk. Het bedrag is €35,00 per schooljaar, en €17,50 voor leerlingen die instromen tussen 1 januari en 1 april. Voor de leerlingen uit groep 8 is een extra bijdrage van €25,- van toepassing ten behoeve van het kamp.  De ouderbijdrage wordt omstreeks september van elk schooljaar geïncasseerd.

Ouderraad, schooljaar 2023-2024

Naam
Karin Peters voorzitter  Anique Otten penningmeester
Inge Witjes  Cynthia Derksen
Kim Peters  Marjet van den Berg
Sabine Kievit Rik Huting
Anne Klaassen Milou Gerichhausen
Jet Buurman  Marjolein Hetem

Voor vragen is de OR per mail te bereiken via: ordedoornick@delinge.nl

 

 

 

Please activate some Widgets.