Bieb op school


Link om in te loggen bij De Bibliotheek op School

‘Update 2020 Wist u dat’…..

 • uw kind een biebpas heeft met gebruikersnaam en wachtwoord
 • voor nieuw aangemelde leerlingen er ook een gratis wordt aangevraagd;
 • uw kind met deze inlog ook terecht kan bij vestigingen van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) en daar 5 boeken mag lenen;
 • uw kind via deze website van De Doornick kan aanmelden op “De Bibliotheek op School”, met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord;
 • hier veel informatie te vinden is over boeken en zijn/haar eigen gegevens kan bekijken;
 • hier ook boeken te reserveren zijn;
 • deze gereserveerde boeken in de Schoolbieb worden afgeleverd en uitgeleend;
 • in de Schoolbieb standaard 3 boeken geleend kunnen worden;
 • Vanaf nu kan 1 van de schoolbiebboeken thuis gelezen worden.  Na twee weken  moet het boek terug zijn in de Schoolbieb. Hier ligt een stukje eigen verantwoording van het kind. We vertrouwen ook op uw opmerkzaamheid door te zorgen dat het thuisleesboek op tijd terug is in de Schoolbieb. In de groep schrijft uw kind het boek dat mee naar huis gaat op een daarvoor bestemde lijst;
 • dat elke donderdag de gereserveerde boeken binnenkomen en ook nieuwe boeken binnen komen, waardoor de collectie up to date blijft;
 • de Schoolbieb open is op maandag- en donderdagmiddag vanaf 12.50 u en ouders met kleuters tot 13.00 u terecht kunnen om samen een boek voor thuis te lenen. Ook dit boek mag 2 weken geleend worden;                                                                                        Door Corona zijn de openingstijden gewijzigd: dinsdag en donderdag van 8.30-10.00 uur
 • er in de Schoolbieb hulpouders vrijwillig werken en zij de kinderen bijstaan;
 • er regels gelden in de Schoolbieb;
 • de kinderen wekelijks kunnen lenen;
 • de leerkrachten ook boeken inzetten bij thema’s;
 • Alle IKC De Doornick kinderen van 0 tot 13 jaar gebruik mogen maken van de schoolbieb
 • Er kinderen uit de groepen 6 t/m 8 worden opgeleid tot BiebExpert
 • De BiebExperts ambassadeurs zijn van de schoolbieb
 • Zij ingeroosterd zijn om taken te vervullen in de schoolbieb tijdens de openingstijden.

Veel leesplezier! Voorgelezen worden is voor alle leerlingen heel belangrijk, ook thuis!

 

Please activate some Widgets.