Zorg en begeleiding


Bij de zorg binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Leerkracht in de groep.
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent.
Op de Doornick hebben wij 1 onderwijsassistent ,Eefje Peters die ingezet wordt ten behoeven van het individuele kind of groepjes kinderen.

Intern begeleider
Op de Doornick hebben we 1 interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De intern begeleider is aangesteld bij de stichting en is werkzaam op meerdere scholen.

Ellen de Ronde (intern begeleider)
e.deronde@delinge.nl

Wanneer u vragen heeft over uw kind kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Soms wilt u na het gesprek met de leerkracht nog meer informatie of duidelijkheid over de ontwikkeling van uw kind. Het kan zijn dat u vragen heeft over de leerprestaties, de werkhouding, het gedrag etc. U kunt dan altijd een afspraak maken met Annemarie, dit om hier verder met elkaar over in gesprek te gaan. U bent vrij om binnen te lopen of om te bellen voor een afspraak.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school.

Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school.

Please activate some Widgets.