Inspectierapport


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op De Doornick) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. Het inspectierapport van de peuterspeelzaal is te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Gijsje).

    No events