Inspectierapport


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op De Doornick) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. Het inspectierapport van de peuterspeelzaal is te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Gijsje).

Please activate some Widgets.