Betere resultaten en een vrolijker kind? Laat het lekker lezen!


Ons nieuwe schooljaar is al weer een maandje oud. Tijdens  de welkomgesprekken is kennis gemaakt met elkaar en met het van start gaan van ieders leerproces. Wat is nodig? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Ook heeft uw kind een rondleiding binnen het klassenmanagement van zijn/haar groep aan u gegeven. Voor u, ouders, is het altijd weer spannend: hoe gaat uw kind het dit jaar doen?

Jan Paul Schutten, kinderboekenambassadeur, inspireert ons aan het begin van de Kinderboekenweek o.a. als volgt:

Wat zou het fijn zijn als er een middel zou zijn waarmee je prestaties kon verbeteren. Een soort van doping, waarmee het kind betere resultaten haalt en meer plezier heeft op school. Goed nieuws: die doping bestaat. Hij heet: ‘boeken lezen’. Door boeken te lezen gaat niet alleen de leesvaardigheid van het kind omhoog, maar ook de leervaardigheid. Het kind leest de teksten in schoolboeken gemakkelijker, begrijpt ze beter en krijgt daardoor meer plezier in de lessen. Het haalt betere resultaten. Lezen verlengt ook de aandacht inspanning, zodat kinderen zich langer en beter kunnen concentreren. En lezen is denken met andermans hoofd. Dat is voor ieder mens goed.

Op goede scholen is allang doorgedrongen dat het investeren van tijd per dag in vrij lezen voor betere resultaten zorgt. Maar ouders kunnen zelf ook een belangrijke rol spelen. Met name als hun kinderen zeggen dat ze niet van lezen houden. Die kinderen vergissen zich, want ze weten gewoon niet welke boeken er allemaal bestaan.

Elk kind houdt bijvoorbeeld van verhalen. Geen klas ter wereld die naar de leerkracht roept: “Alwéér een verhaal? We zouden toch gaan rekenen?” Er zijn spannende, grappige, romantische, magische, fantasierijke, gevoelige, inspirerende en stoere verhalen voor ieder kind.

En er zijn er nog meer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet van lezen houden of leesproblemen hebben vaak wel van informatieve boeken houden. Bij zulke boeken hoeven ze niet tot het einde door te lezen om te weten te komen hoe het boek afloopt. In elke alinea worden ze juist beloond met informatie, of dat nu om paarden, piraten, planeten of popmuziek gaat.

Kortom voor elk kind zijn er boeken en onderwerpen op maat. Een middagje rondstruinen in een bibliotheek of boekwinkel levert al gauw een volle tas met uren en uren leesplezier op.

Wie als ouder dus een vrolijker kind met betere schoolresultaten wil moet eens wat vaker in een boekenkast kijken…..

kinderboekenweek2