Wereldwijde wiskunde wedstrijd W4kangoeroe op 16 maart


kangoeroe

 

“Het zijn eigenlijk puzzeltjes, die steeds moeilijker worden en waarbij je moet rekenen. Dat vind ik leuk en ook spannend”.

Dat was tijdens het werken de opmerking van een van de deelnemers.

Om 9.00 u schuiven de kinderen uit de groepen 7 en 8 binnen in de overblijfruimte. Ze doen alle jaren al mee aan deze jaarlijks terug kerende wedstrijd. Ze weten dat elke goed gemaakte opgave 5 punten oplevert. Dat ze 0 punten krijgen voor een fout antwoord. En dat ze 1 punt verdienen door in te vullen bij ‘weet niet’. Slim spelen wordt beloond. Dat is een van de plezierige factoren van de wedstrijd.

Ook de volgende kinderen uit de groepen 4, 5 en 6, weten zich deze regels nog te herinneren en gaan met plezier aan de slag.

Voor de kinderen uit groep 3 is het deelnemen nieuw. Aan hen mogen de opgaven voorgelezen worden. Interessant is het om te zien hoe er vanzelf een discussie ontstaat over wat hen te doen staat om aan een antwoord te komen.

Alle antwoorden zijn ingestuurd. Op de website www.w4kangoeroe.nl zijn vanaf 26 maart de antwoorden te vinden. Op 22 april komen de uitwerkingen op dezelfde website. De uitslag verwachten we medio mei op school.